Ons pastoraal team bestaat op dit moment uit twee priesters en vijf pastoraal werkers.

Pastoraal team De Goede Herder – H. Geest – HH. Jacobus & Johannes
V.l.n.r: H. Ogink, C. Roetgerink, M. Oortman, Z. Nowara, 
 C. Timmerman,  R.Doornbusch, H. van den Bemt

Het team staat sinds zomer 2013 onder leiding van pastoor Oortman. Zowel de priesters als pastoraal werkers hebben een gedegen theologische opleiding en zijn ieder op hun eigen aandachtsgebied actief. Ze hebben een roeping en zending, zijn door de bisschop aangesteld en bekleden een ambt.
Het bedienen van de sacramenten ligt op grond van hun wijding in de handen van de beide priesters.

In elke geloofsgemeenschap is één aandachtspastor actief, hetzij een priester hetzij een pastoraal werker. Deze aandachtspastor zorgt voor de pastorale begeleiding van die geloofsgemeenschap, bijzonder de pastoraatsgroep, en werkt mee aan een herkenbaar “pastoraal gezicht”. Beide priesters blijven beschikbaar voor alle locaties daar waar het om het bedienen van de sacramenten gaat.

Het beleid van het pastorale team kunt u vinden in:

Beleidsplan_2015-18

Beleidsplan avondwake en uitvaarten 2015

STAGE PmauricioRIESTERSTUDENT
Per 1 september  2016 loopt pastor Mauricio Meneses Santiago een jaar stage in onze parochies. Pastor Mauricio volgt de priesteropleiding van bisdom Utrecht aan het Ariënsinstituut. Hij is geboren in Colombia. Hij heeft al stage-ervaring opgedaan met het pastoraat in een Nederlandse parochie. Hij woont tijdens deze stage in de pastorie in Delden. Wij zijn blij dat hij ons team komt versterken en wensen hem een heel goede en leerzame tijd toe. (zie ook “nieuws”)