MOEDER TERESA…WE GAAN DOOR.

In Geen categorie

Lieve mensen van de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie De Goede Herder, lieve mensen van andere kerkgenootschappen in Hengelo.

Wij zijn ontroerd en dankbaar voor de blijken van medeleven en het aanbod om ons te helpen na de brand in de vroege morgen van 8 juli j.l.  Het is hartverwarmend om zoveel betrokkenheid te mogen ervaren.

De brand heeft verwoestend huisgehouden, er is vrijwel niets overgebleven dat nog bruikbaar is. Via de website en via Facebook hebt u misschien meegekregen dat we dankbaar gebruik hebben gemaakt van het aanbod van een overbuurvrouw om tot 1 augustus een bedrijfspand tegenover de kerk te gebruiken als trefpunt en informatiepunt voor allen die zich bij de geloofsgemeenschap betrokken voelen. De Esreinschool in de Kerkstraat heeft ons kantoorruimte ter beschikking gesteld en ook de mogelijkheid gegeven met grotere groepen in de school samen te komen. Hierdoor konden we ons richten op onze grootste zorg: hoe houden we de mensen bijeen?

Beide acties richten zich op de kortere termijn. Aan nadenken over en handelen naar de langere termijn zijn we nog niet toegekomen. De vakantieperiode waarin beurtelings veel mensen afwezig zijn maakt die procesgang de komende weken ook niet erg effectief. Daarom blijft onze aandacht de komende weken vooral gericht op de gemeenschap en de steun die veel leden nodig hebben bij de verwerking van het ervaren verlies. Ons kerkgebouw was een plaats om samen te komen, elkaar te ontmoeten, elkaar te bevestigen en met elkaar het geloof te delen. Daarom richt onze aandacht zich in eerste instantie vooral op de mensen die hier samenkwamen.

Jullie hebben zeer genereus aangeboden ons te willen steunen, met ruimte, met materialen, met persoonlijke inzet.. Wij hopen dat jullie kunnen begrijpen dat we daar de komende dagen nog niet volledig aan toe komen. Als een aantal dingen ‘op hun plaats vallen’,  als de emoties wat betijen, komen we graag terug op hetgeen waarmee jullie ons willen helpen.

Op de website [ onderdeel nieuws ] proberen we de ontwikkelingen weer te geven.

We voelen ons als het riet, dat geknakt is maar niet gebroken.

20-7-2019
Namens de locatieraad/pastoraatsgroep,

Piet Heimerikx

Recent Posts