MOEDER TERESA…WE GAAN DOOR. (infobulletin no.6)

In Geen categorie

Deze  informatie is ook te vinden op www.moederteresakerk.nl onder de kop ‘Nieuws’ en dan Informatie na de verwoestende brand.

Het is alweer een poosje geleden dat het vorige bulletin verscheen. In dit bulletin komen we nog even kort terug op gebeurtenissen in de afgelopen weken en zien we vooruit naar
mogelijke ontwikkelingen in de komende weken.
Een terugblik.
In de maanden september en oktober hebben we de ruimtes in de Esreinschool benut: in de weekenden komen we samen in de hal van de school, het secretariaat en de dagelijkse
ontmoeting vinden plaats in ‘de villa’, het extra gebouw naast de school en de dinsdagvieringen worden in een ruimte tegenover ‘de villa’ verzorgd. De koren hebben hier
hun repetitieruimte gevonden, de ouderensoos komt weer bijeen en van maandag t/m vrijdag verzorgen parochiewachten en gastheren/-vrouwen de openstelling in de ochtend. Diverse
werkgroepen zoals het koffiekwartier, de bloemendames, de tuingroep, de schoonmaak etc. zijn weer actief. De gemeenschap heeft zich weer opgericht en is met hernieuwd elan samengekomen. We vierden ons patronesfeest in oktober, de vrijwilligersavond vond plaats in het gebouw van de Bataven Ludger-groep. Wekelijks wordt de hal van de school door de kosters ingericht en weer leeg gemaakt. In de gebedsvieringen doen we nieuwe ervaringen
op, zoals het gebruik van de beamer ter ondersteuning. Ondanks het verlies van de gedachteniskruisjes kwamen we op een waardige en warme manier met Allerzielen bijeen. We mogen best trots zijn op de veerkracht die wij ‘als geknakt riet’ hebben getoond.

De kerk aan de Meijersweg.
Snel na de patronesviering in oktober is met de sloop van het gebouw gestart. Van dat zorgvuldige en soms behoedzame proces zijn mooie foto’s en filmbeelden gemaakt. Het reserve-tabernakel uit de sacristieruimte is voorafgaand aan de sloop geborgen. De hitte van de brand had de toegang tot het tabernakel ontzet. Uiteindelijk is het tabernakel met een slijptol geopend. De twee cibories zijn zwaar aangetast en veilig gesteld. In het begin van de sloop is de kluis met daarin oudere kelken, monstransen en collectegeld uit de kerk getakeld. Ook deze kluis was ontzet, maar in de dubbele wanden zat steenwol. De inhoud is zwaar
geblakerd op één kelk met pateen na. De komende weken wordt via het Catherijneconvent in Utrecht onderzocht of delen restaureerbaar zijn. Toen de gevallen plafondbalken werden opgetild viel ook het tabernakel van de muur. Ook dit tabernakel moest met geweld worden geopend. De drie cibories zijn zwaar aangetast en ingebrand, de hosties waren veranderd in een geblakerde en vervormde eenheid. Ook deze cibories ondergaan de expertise van het Catherijneconvent.
Al het materiaal is opgeslagen in de kluis van de Sint Lambertus.
Na de wanden, de centrale pilaar en de steunbalken is begonnen met het ruimen van de vloer. Doordat bij de bouw stevig is gefundeerd, o.a. met betonpalen in de bodem én de vloer geïsoleerd was met tempex (gescheiden afvoeren) is het sloopwerk een tijdrovende klus. Na de sloop wordt grond opgebracht en het terrein met draad gemarkeerd.

Hoe nu verder?
Het bestuur van De Goede Herder is in samenspraak met het pastoraal team en onze eigen locatieraad/pastoraatsgroep belast met de vervolgstappen. De drie betrokken groepen hebben de neuzen ‘dezelfde kant opstaan’. Zoals op 6 oktober gemeld zijn alle opties gereduceerd tot twee: herbouwen op dezelfde plek óf verkassen naar een andere snel beschikbare plek. Dit alles vanuit het vertrekpunt dat een eigen sacrale kerkruimte in Hengelo-Zuid (breed gezien) wenselijk is. De ‘stip op de horizon’ is voor de drie betrokken groepen gelijk, de verantwoordelijkheden verschillend. Uiteindelijk zal ook het Bisdom moeten fiatteren. De twee opties zijn onderwerp van overleg met de verzekeraar en worden nader onderzocht. Intern en in gesprek met diverse werkgroepen hebben we de voorkeuren afgetast. We concluderen dat de overgrote meerderheid van de geconsulteerden er voorstander van is dat er een oplossing op afzienbare termijn gerealiseerd kan worden. De pastoraatsgroep/locatieraad zet zich daarom in om de mogelijkheid van verkassen naar een andere snel beschikbare plek te bevorderen. De meest voor de hand liggende richting is dan de overname van de Bethelkerk aan het Berfloplein, nu eigendom van de Protestantse Gemeente. Dat gebouw staat al enige tijd leeg. Het bestuur van De Goede Herder heeft, in afstemming met de verzekeraar, een technisch onderzoeksbureau de opdracht gegeven om in beeld te brengen wat de te verwachten kosten zijn van nieuwbouw aan de Meijersweg en de renovatie van de Bethelkerk. Begin december hopen we daar een indicatie van te kennen.

De locatieraad/pastoraatsgroep wil bevorderen dat de optie Bethelkerk door het bestuur kan worden gekozen én dat wij dan, voorafgaand aan gewenste aanpassingen, reeds gebruik van (delen van) de ruimten kunnen maken.
De trajecten zijn lang, er zijn veel partijen direct of indirect bij betrokken, en er zijn meerdere belangen mee gemoeid. Dat vraagt geduld en spankracht, maar soms hoef je maar een kiezeltje te verwijderen om een rotsblok in beweging te brengen. We hopen u in december te kunnen berichten welke kant het opgaat.

Recent Posts