Aanmelding voor  de Eerste Heilige Communie  in 2020

In januari 2020 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen van De Goede Herderparochie die in groep 4 van de basisschool zitten. Op zondag 19 april zijn er twee Eerste Communievieringen gepland in de Thaborkerk en de St. Lambertusbasiliek, onder voorbehoud van voldoende communicantjes.

De voorbereiding vindt plaats buiten schooltijd in zes bijeenkomsten voor en één bijeenkomst na de Eerste Communie. Afhankelijk van het aantal communicantjes vindt de voorbereiding plaats in één of twee groepen in de Thaborkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk.

Wij werken met het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek, waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt.

De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroepen Eerste Communie en een pastor.

Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost € 35,-. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave van uw kind. Wij vinden, dat financiële omstandigheden geen beletsel mogen zijn.

Om u te informeren over de Eerste Heilige Communie houden wij twee ouderavonden:

  • op dinsdag 7 januari 2020 om 20.00 uur in de parochiezaal St. Lambertus, ingang Weemenstraat
  • op donderdag 9 januari 2020 om 20.00 uur in de Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 20

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het Secretariaat van het Pastoraal Team, mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.nl met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld terug kunt sturen.

Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar voor 22 november 2020 op te geven.

U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste ouderavond in januari

Pastoraal werker A. Zoet.
Pastoor M. Oortman.

 

Recent Posts