7 maart 2024 lezing School voor Theologie

woensdag 31 januari | Nieuws

De Twentse School voor Theologie organiseert lezingen met als doel de rol van theologie in de regio Twente te vergroten. Theologie is meer dan een bezigheid van theologen; het raakt eenieder die geïnteresseerd is in het denken over God en geloof. Op donderdag 7 maart staat de vijfde lezing op het programma. Deze keer bezoekt Stefan Paas onze regio om te spreken over zijn boek “Vrede op aarde: Over heil en redding in deze tijd.” In zijn lezing en het daaropvolgende debat zal hij ingaan op de christelijke boodschap van hoop, troost, vergeving en blijdschap, en hoe deze boodschap gebracht zou kunnen worden in een postmoderne samenleving. De lezing vindt plaats in de Doopsgezinde kerk te Almelo, Grotestaat 57, en begint om 19:30 uur. Voor meer informatie en aanmelding voor deze lezing en andere activiteiten kunt u terecht op www.twentseschoolvoortheologie.nl.