Acties voor de voedselbank

zondag 27 november | Nieuws Franciscus, Nieuws Lambertus, Nieuws Thabor

De Voedselbank heeft een nieuwe locatie: Beitelstraat 3. Hier heeft ze genoeg ruimte om het steeds grotere aantal voedselpak-ketten uit te delen. Maar er is wel een probleem: de levering van voedsel uit bijvoorbeeld de supermarkten blijft achter bij de behoefte. U kunt op verschillende manieren helpen door:
  De adventsactie te ondersteunen voor kinderen uit gezinnen die  afhankelijk zijn van de Voelselbank (zie hieronder);
• Elke eerste zaterdag van de maand in de Onze Lieve Vrouw tussen 18.00 en 19.00 uur vóór de aanvang van de viering bijdragen (geld of
goederen) in te leveren;
• Houdbare levensmiddelen mee te brengen naar een inzamelpunt, zoals de hiervoor bestemde manden in de hal van de Thaborkerk en voor in de
Lambertusbasiliek.

De geloofsgemeenschap van Franciscus zal in haar nieuwsbrief melden hoe ze wil deelnemen.

Een tip: vaak zijn er in de supermarkten aanbiedingen zoals ‘3 voor de prijs van 2.’ Dan denk je, ik heb er maar één nodig, wat moet ik met die andere twee? Welnu, als het om houdbare levensmiddelen gaat: koop er gerust drie en breng er twee naar een inzamelpunt.