BEPERKTE VERRUIMING VOOR GROTE KERKGEBOUWEN

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten vanaf 29 april een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben.

Voor alle kerken, groot of klein, blijven de standaard maatregelen van kracht. Dus van te voren aanmelden voor een viering.
Ontsmetten, mondkapjes en anderhalve meter afstand blijven voorlopig gehandhaafd.

Meer informatie treft u aan in het bericht op de website van het Aartsbisdom Utrecht:

https://www.aartsbisdom.nl/beperkte-verruiming-per-29-april-voor-grote-kerkgebouwen/

 

 

Recent Posts