Heilige drie eenheidVandaag de dag is geloof en kerk geen vanzelfsprekendheid meer. Gelukkig maar! Daarmee wordt gelovig-zijn en het deel uitmaken van een geloofsgemeenschap meer en meer tot een bewuste keus. Echter, met het verdwijnen van de vanzelfsprekendheid is bij velen ook de vertrouwdheid met de kerkelijke woorden, de rituelen en gebruiken verdwenen. Dit maakt het extra moeilijk om over geloof met elkaar (en met je zelf) te praten, zeker waar dat vroeger door de vanzelfsprekendheid niet geleerd is.

Als parochie zijn we een gemeenschap van gelovige mensen. Geloven is een persoonlijk ervaren relatie met God en is voor ieder mens verschillend en meer of minder bewust. Als geloofsgemeenschap vieren wij dit geloof samen, proberen we er samen handen en voeten aan te geven en willen we samen en ieder voor zich leren en groeien in geloof.

De catechese heeft dit laatste tot doel: mensen bewust maken van het eigen geloof, hierin te kunnen groeien en het te kunnen doorgeven aan kinderen en anderen. De kerkelijke woorden, de rituelen en gebruiken willen ons hierbij helpen. Ze zijn ons niet voor niets doorgegeven door Christus zelf en vele generaties van gelovige mensen. We moeten (weer) ontdekken hoe deze verbonden kunnen zijn met onze eigen persoonlijke geloofsbeleving.