Dopen in de Onze Lieve Vrouwekerk

zaterdag 8 april | Nieuws OLV

De afgelopen jaren waren er geen doopvieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk. Het pastorale team heeft echter gezien dat er behoefte is aan een doopviering in de eigen, vertrouwde kerk waar de ouders en grootouders van de dopeling herinneringen hebben liggen. Een besluit waar we blij mee zijn. Ook vrijwilligers uit de eigen geloofsgemeenschap spelen een rol in zowel de voorbereidingen als de doopviering.
Aanmelding voor een doop kan via het centraal secretariaat: contact@pastoraalteam.nl