GEBED VOOR PLUIMVEESECTOR

Op 4 januari is op een pluimveebedrijf in Bentelo de vogelgriep geconstateerd. Het bedrijf is inmiddels geruimd en er geldt nu een vervoersverbod op pluimvee binnen een straal van 10 km. De drie samenwerkende parochies – Heilige Geestparochie, HH. Jacobus en Johannesparochie en Parochie De Goede Herder – vallen onder deze 10 km.

Vooral in de Heilige Geestparochie zitten veel pluimveebedrijven. Wij willen de pluimveehouders met hun gezinnen en familie nabij zijn met gebed in deze tijden van onzekerheid.

Barmhartige God
U, onze schepper van mens en dier.
Nu de vogelgriep is uitgebroken bij een pluimveehouder binnen onze parochie
bidden wij voor al onze pluimveehouders en hun gezinnen
die leven met angst
dat ook hun bedrijf moet worden geruimd.

Bidden wij dat wij hun onzekerheid mogen verstaan
en oor hebben voor hun verhalen.
Geef hen de kracht en de moed om dit te doorstaan.
Dat zij allen mogen ervaren dat wij met hen meeleven
zoals U begaan bent met ons.

Recent Posts