Gebedsvieringen bestaan gewoonlijk uit gebeden, liederen en lezingen die gekozen zijn rond een bepaald thema. Allerlei vormen en schema’s zijn mogelijk. Steeds gaat het om een ontmoeting met God.
In de Bijbellezing spreekt God tot ons en in de gebeden en gezangen richt de mens zich tot God.

Tienerviering
Wij vinden het belangrijk om bijzondere aandacht te geven aan tieners in aansluiting op het H. Vormsel. In Hengelo is een werkgroep die zo’n 5 x per jaar in één van onze kerken tienervieringen organiseert. Muziek en dans, tijdens deze viering, spreekt tieners aan en is afgestemd op de tijd van het jaar. Soms vieren we samen de Eucharistie.

Rozenkrans
Vooral in de meimaand (maand van Maria) en de oktobermaand (maand van de rozenkrans) wordt de rozenkrans gebeden. Het gebed dat is ontstaan uit het klassieke kloostergebed van de 150 psalmen.
Met name in de Onze Lieve Vrouwekerk en de St. Lambertusbasiliek is deze rozenkranstraditie bewaard gebleven.

Lof
Tijdens het lof wordt de Hostie in een monstrans op het altaar uitgestald en volgt de aanbidding van Christus in het Allerheiligste Sacrament.
Er worden sacraments- en Marialiederen gezongen. Vaak wordt de rozenkrans gebeden. Bekend is het oktoberlof op zondagavond in de
St. Lambertusbasiliek.

Oecumenische Viering
Een oecumenische viering is een gebedsdienst waaraan verschillende kerkgenootschappen deelnemen. Het is een antwoord op de oproep van Jezus die bad, dat allen één mogen zijn.
Meestal gaat het om bijeenkomst van Katholieken en Protestanten (PKN).

Taizé-viering
De oecumenische gemeenschap in het Franse Taizé ontvangt jaarlijks duizenden jongeren uit de hele wereld in haar kloosterkerk. De vieringen bestaan uit een Evangelietekst gevolgd door meditatieve stilte en omlijst door de veelvoudige herhaalde Taizégezangen. Deze vorm van viering wordt gehouden in de Raphaël-Exoduskerk en de protestantse Bethelkerk.

Meditatieviering
De meditatieviering is bezinnend van karakter en heeft plaats in een sfeer van rust en stilte. Een Bijbellezing of andere meditatieve tekst staat centraal. Sfeervolle muziek en zang kunnen de rust accentueren.

Boeteviering
Boete en vergeving als specifiek thema tijdens deze vorm van viering. Met name in de Advent en de Vastentijd wordt in kerken deze viering gehouden. Zo bereiden we ons voor op het grote feest. Bij de stedelijke boeteviering is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.