Geen activiteiten vanwege corona-uitbraak

Gezien de nieuwe aangescherpte maatregelen, die maandagavond door het kabinet zijn afgekondigd, betekent dat ook voor Parochie De Goede Herder het een en ander.
Alle geplande vergaderingen tot 1 juni worden afgelast.
Ook koorrepetities en wat dies meer zij gaan tot 1 juni niet door, in het geval deze nog niet geannuleerd zijn. Dat geldt ook voor alle andere activiteiten in onze parochie. Dus ook geen catechetische of diaconale bijeenkomsten, ook niet die bijeenkomsten waarvoor al een datum gepland is. De secretariaten blijven, eveneens, tot die datum gesloten. 

Ook betekent het dat alle vieringen zowel in het weekeind als door de week tot 1 juni geen doorgang kunnen vinden. Het centrale secretariaat zal ervoor zorgen dat op de website van De Goede Herder eveneens een update komt m.b.t. vieringen.

Het bedwingen van het virus vraagt veel van onze maatschappij en dus ook van onze parochie. We zullen ons dus veel beperkingen op moeten leggen. Het centrale secretariaat is telefonisch, alle dagen, bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingstijden. Zo nu en dan zal er iemand op het secretariaat zijn echter grotendeels zal er vanuit huis gewerkt worden.

Recent Posts