Inzameling voor de Voedselbank verschoven

donderdag 16 maart | Nieuws OLV

De inzameling voor de Voedselbank wordt vanwege de uitvoering van de Matthäus Passion verschoven naar zaterdag 8 april.
U kunt dan weer houdbare levens­middelen meenemen voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.
Een financiële bijdrage kan ook. Doet u dan uw gave in een enveloppe met daarop even de vermelding “Voedselbank”.  Het komt heel goed terecht