JONA – een tegendraadse profeet

 

BEZINNINGSDAG VRIJWILLIGERS IN DENEKAMP

ADRES: Zusters Franciscanessen van Denekamp – Gravenallee 30 – 7591 PE Denekamp

 

“Jona – een tegendraadse profeet”

 

De avonturen van de profeet Jona die door God op weg wordt gestuurd om de stad Niniveh te waarschuwen vormen het uitgangspunt van ontmoeting en bezinning.

Het verhaal van Jona leest als een sprookje, waarin alle rollen op zijn kop worden gezet. De profeet luistert niet naar God, maar is eigenzinnig en weerspannig.

Door middel van gesprek, beeldmeditatie, stilte, wandelen, samen eten en vieren willen we ons verdiepen in de betekenis van Jona voor ons eigen leven.

Zaterdag 23 maart 2019

09.00 – 16.00 uur

Er zijn geen kosten aan verbonden

en voor de lunch wordt gezorgd.

U BENT VAN HARTE WELKOM

 

 

Wel graag even aanmelden via:

contact@pastoraalteam.nl

of telefonisch 074 – 349 22 12

vóór 13 maart  2019

Recent Posts