Kerkklokken

donderdag 16 maart | Nieuws OLV

Ongemerkt vindt iedereen het heel gewoon dat kerkklokken van tijd tot tijd luiden en dat het uurwerk op de toren de correcte tijd aangeeft.

Het systeem waarmee dit allemaal wordt aangestuurd was echter al oud en haperde regelmatig. Onderzoek toonde aan dat reparatie niet meer mogelijk was. Maar vervanging zou behoorlijk in de papieren lopen en er was geen “potje” waaruit we dat konden betalen.

Uitkomst uit dit probleem werd geboden door een gulle parochiaan. Dankzij een gift is het luiden van de klokken de komende tijd weer gegarandeerd. We zijn hiervoor zeer erkentelijk.