M25, is een jongerenproject, vanuit de parochie de Goede Herder, dat jou als jongere, tussen de 12 en 16 jaar uitdaagt en ondersteunt om je in te zetten voor de kwetsbaren in onze samenleving.

Je komt als jongere in contact met de ‘andere kant’ van de samenleving, met mensen die je anders misschien niet zo gauw zou ontmoeten. Bijvoorbeeld, daklozen, vluchtelingen, ouderen, gehandicapten en verslaafden. Je maakt kennis met organisaties, waar je   nog niet binnen bent geweest zoals de voedselbank, kledingbank en inloophuis.

M-Twentyfive wordt voor en door jongeren georganiseerd en kent behalve de leeftijd geen drempels om mee te doen. Het ‘doen’ staat centraal bij alle activiteiten die jijzelf met de overige jongeren bedenkt.

Je kunt meer informatie vinden op de facebookpagina; https://www.facebook.com/profile.php?id=100015598849247

 

M Twentyfive
De naam M25, is afgeleid van de bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. Hij noemt 6 groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En hij zegt daarbij: alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij gedaan.