NIEUWS VAN DE STILLE OMGANG

NIEUWSBRIEF  STILLE OMGANG                                                           JANUARI 2022

 

TERUGBLIK 2021

We hebben aan de Stille Omgang op een bijzondere wijze invulling kunnen geven, door deze “digitaal” aan te bieden aan onze leden en geïnteresseerden. Onze mis in de Basiliek van de Heilige Nicolaas is meer dan 1.400 keer bekeken via het YouTube kanaal Nicolaas TV en ook de aansluitende Stille Omgang door ons bestuur hebben we op video vastgelegd en uitgezonden via live-stream. Natuurlijk was de Stille Omgang van het afgelopen jaar een grote teleurstelling. We moesten de traditionele omgang afblazen vanwege de beperkingen als gevolg van het Covid-virus. Het was niet verantwoord om grote groepen mensen met bussen te laten reizen en samen te laten komen in onze kerken.

Zo hebben we toch onze verbondenheid inhoud en kleur kunnen geven. Dat bleek ook uit de vele positieve reacties die we uit het land kregen. Vele gezelschappen hebben ook lokaal nog invulling gegeven aan de traditie van de Stille Omgang, bijvoorbeeld door lokaal in stilte om te gaan en lokaal in de kerk het Mirakel van Amsterdam te herdenken in een viering.

Voor ons als bestuur is het duidelijk geworden dat de eeuwenoude traditie altijd voortgezet wordt, maar we moeten ook blijven investeren om de bekendheid en relevantie van de Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam onder de aandacht te brengen.

 

VOORUITBLIK 2022 EN VERDER …

Voor de komende jaren hebben we een aantal belangrijke doelstellingen die we graag met uw hulp willen realiseren:

 • Een verbetering van de website met meer informatie en meer interactie met onze leden en deelnemers;
 • Het digitaliseren van ons archief;
 • Scholen in Amsterdam en omgeving bekend maken met de traditie van de Stille Omgang
 • Het verder verjongen van onze groep leden

en tot slot:

 • Het deelnemen aan de Stille Omgang voor iedereen laagdrempelig en haalbaar te maken.

Deze initiatieven kunnen wij mede door uw steun tot stand brengen. Uw vrijwillige bijdrage kunt u via onderstaande QR-code aan ons overmaken, of u kunt een bankoverschrijving doen naar rekeningnummer NL61 INGB 0000212031 t.n.v. Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam.

 

Wij stellen uw ondersteuning zeer op prijs en zullen u op de hoogte houden van onze activiteiten in inspanningen.

 

STILLE OMGANG 2022

Op de bestuursvergadering van 11 januari jongstleden hebben wij als bestuur moeten vaststellen dat het organiseren van de Stille Omgang dit jaar nog niet in de traditionele vorm kan.

We verwachten dat het reizen in grote gezelschappen per bus niet reëel is. Los van de beperkende maatregelen op het moment van schrijven, hebben we van meerdere zustergezelschappen vernomen dat het reizen met een bus voor veel deelnemers nog als een belemmering wordt gezien.

Omdat wij nu nog niet weten wat er op 19-20 maart aanstaande wel of nog niet kan, hebben we het volgende besloten.

 • De Stille Omgang 2022 zal doorgaan in afgeslankte vorm.
 • De intentie voor 2022 treft u hieronder.
 • Het bestuur verzoekt de Zustergezelschappen om een kleine delegatie van maximaal 5 personen af te vaardigen en deel te laten nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam.
 • De gebruikelijke busreizen worden door het bestuur afgeraden.
 • Er zullen geen hekken en toiletwagens worden besteld.
 • Er is beperkte mogelijkheid om na de omgang een kop koffie of broodje te eten.
 • De leiders die normaliter langs de route staan, zullen nu als begeleider met de groepen meelopen en helpen bij het veilig oversteken.
 • De groepen die per auto reizen, worden verzocht bij de P+R locaties in Amsterdam-Zuid of Amsterdam-Noord te parkeren en met het OV (Noord-Zuidlijn) naar het CS of Rokin te reizen. Parkeertarief bij P+R bedraagt met gebruik van OV kaart slechts € 1,-
 • De Heilige mis wordt in ieder geval gehouden in de Nicolaaskerk, deze zal via live-stream te volgen zijn via YouTube Nicolaas TV en via onze website. Net als afgelopen jaar.
 • Er is ook een mis in de Begijnhofkapel, deze is voor maximaal 50 personen toegankelijk en vooral voor deelnemers uit de regio Amsterdam.
 • De definitieve vorm zullen wij na onze bestuursvergadering van 15 februari via onze website bekend maken: stille-omgang.nl

 

 

De intentie van 2022

God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden.

De stad heeft een buitenkant en een binnenkant. Velen hebben angst van die buitenzijde: het grauwe leven in de anonimiteit, de beperkte woonruimte, het lawaai, zoveel melaatse plekken in wijken vol armoede en eenzaamheid. En daarbij het schrille contrast tussen rijk en arm, glitter en miserie, overdaad en ontbering uitgestald voor ieders oog en dicht naast mekaar. De stad heeft tempels van schoonheid vol toeristen en wijken die men liever ontvlucht of zelfs afschermt.

Maar er is ook een binnenkant. De stad heeft een hart. Daar wordt gehunkerd naar zingeving en koortsig gezocht naar geluk, naar bemoediging en hoop, naar gemeenschap en onderlinge solidariteit. Dat hart klopt in elke stad en het blijft kloppen, al kent men nog zoveel ritmestoornissen en hier en daar zelfs een infarct. Maar sterven doet het niet.

 

Recent Posts