Nieuwsbrief 22 feb – 23 mrt 2024

vrijdag 23 februari | Nieuws Franciscus

Beste mensen,

 

De veertigdagentijd is behalve vastentijd ook een tijd van bezinning.
We zijn op weg naar Pasen, we zijn er nog niet, misschien moeten we er ook naartoe groeien.
De tekst aan het aan het eind van de nieuwsbrief kan ons mogelijk op weg helpen.
Op allerlei manieren ervaren we dat Pasen wel erg vroeg valt dit jaar, zelfs de natuur doet zijn best om extra vroeg klaar te zijn.
Wat de nieuwsbrief betreft leek twee nieuwsbrieven van twee weken, een beetje te veel van het goede. Omdat alle informatie al binnen was hebben we nu gekozen voor deze periode van vier weken. De volgende nieuwsbrief verschijnt op de donderdag voor Palmzondag. Het zou fijn zijn als u uw intenties voor die nieuwsbrief, van drie weken, uiterlijk 19 maart aan ons zou kunnen doorgeven.
Intenties opgeven voor de tussenliggende zondagen kan natuurlijk altijd, die worden dan gewoon in de viering voorgelezen.
Er werd druk gewerkt vandaag bij de kerk. De riolering van de familiekamer werd aangepast, op het dak werd naar de lekkages gekeken. William, onze beheerder was er al vanaf 7.30 uur! Het sanitair werd schoongemaakt en er werd gezogen. De laatste schoonheidsfouten werden uit de nieuwsbrief gehaald en daarna werden er 60 exemplaren afgedrukt. Voor achter in de kerk en om te bezorgen bij mensen die minder digitaal vaardig zijn. Tijdens de koffie werden deze nieuwsbrieven gevouwen.

Tip: In de Samenloop wordt gesproken over een flyer voor de bedevaart naar Lourdes. Dat is het A4tje waar linksboven in het blauw Huis van de Pelgrim staat!
Na al deze informatie lijkt het mij duidelijk:
Bezinnen, nadenken over wat echt belangrijk is, waar ik iets voor een ander kan betekenen, verdient nu mijn aandacht.
Misschien is ‘Stations of the Cross’, de hedendaagse kunstpelgrimage door Hengelo wel een goed idee?

Ik wens u een goede tijd tot Palmzondag

Vriendelijke groet,

download hier de nieuwsbrief HF 2024-03