Nieuwsbrief H. Franciscus 18-02-2023

vrijdag 17 februari | Nieuws Franciscus

Beste mensen,

Wat is er veel gebeurd in de wereld sinds de vorige nieuwsbrief.
Ook in de kerk is er aandacht voor de aardbevingsramp en ook voor het begin van de veertigdagentijd.
Verdieping vindt u bij de expositie in de Waterstaatskerk. Zorg voor de ander komt aan de orde via de Vastenactie en via de Voedselbank.
Tijdens de mooie en goedbezochte oecumenische viering vorige week, was er een extra collecte voor de Voedselbank. De opbrengst van deze collecte was € 274,44!
Fijn dat mensen zo ook aandacht kunnen hebben voor elkaar.
Als je hoort waar mensen allemaal mee te maken krijgen, is die aandacht voor elkaar vaak hard nodig. Een luisterend oor kan dan heel belangrijk zijn voor iemand.
Ook in onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die afkomstig zijn uit het aardbevingsgebied en daar nog familie hebben. Voor hen veel sterkte gewenst.

Voor de komende dagen wens ik iedereen die daaraan mee gaat doen, veel gezonde ontspanning en plezier met carnaval. Bekijk de dingen eens door een ander bril.
Iedereen die op Aswoensdag naar de kerk wil, kan op 22 februari om 19.00 uur terecht in de Lambertusbasiliek.

Als u de jubileumviering van het ExRa-koor terug wilt zien en horen dan kan dat via de website. Het koor is weinig in beeld, maar wel te horen. De teksten van de liederen komen wel in beeld net als de gesproken teksten.
Op onze website worden soms ook al dingen vermeld, waarvoor in de weekendbrief nog geen plaats was.

Goed weekend allemaal, let op alles wat groeit en gaat bloeien en tot de volgende keer.

Klik hier voor de Nieuwsbrief!