Nieuwsbrief H. Franciscus periode 4 -18 februari 2023

donderdag 2 februari | Nieuws Franciscus

Beste mensen,

Er zijn veel manieren waarop mensen hun geloof kunnen beleven, voor mij zijn ze allemaal even waardevol.
In onze geloofsgemeenschap is er plaats voor iedereen, samen vieren is daarbij heel belangrijk!
In deze nieuwsbrief 2023-3 komt dat ook duidelijk naar voren. Dit weekend is er een Eucharistieviering met pastor Pikkemaat als voorganger en met zang van de Schola van de Lambertus.
Volgend weekend, 12 februari, is er een heel speciale oecumenische viering. In de nieuwsbrief leest u er meer over.
Een heel speciale viering hebben we vorig weekend beleefd. Het ExRa-koor begon het jubileumjaar met het thema: De kracht van (samen) muziek (maken).
Muziek maken, zingen en ook luisteren, kan heel veel betekenen in een mensenleven.
Muziek kan troosten, helen, mensen met elkaar verbinden, liefde geven, ontspannen en ook energie geven, je verbinden met je hart en ook je verbinden met God.
Voor ieder van ons zal dat anders zijn, gekoppeld aan bepaalde herinneringen en vaak ook bij heel verschillende soorten muziek.
Weet u waarom u soms bepaalde muziek ‘nodig’ heeft?

Veel leesplezier en een goed weekend gewenst.

nieuwsbrief H. Franciscus 2023-3