Opgave voor de Eerste Heilige Communie 2019

Opgeven vóór 15 november 2018. 

In januari 2019 gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten, van start. In mei / juni 2019 kunnen zij hun Eerste Heilige Communie doen.

De voorbereiding gebeurt aan de hand van het project “Blijf dit doen”. Alle kinderen krijgen een werkboek waarin de thema’s, verhalen en opdrachten staan, zodat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt.

E.e.a. wordt begeleid door de werkgroep Eerste Communie en een pastor. Deelname aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kost € 35,-. Als dit financieel voor u niet haalbaar is, kunt u dit aangeven bij de opgave van uw kind. Financiële omstandigheden mogen geen beletsel zijn.

U kunt uw kind aanmelden door te mailen naar het Secretariaat van het Pastoraal Team, mw. Berna Horck, secretariaat@pastoraalteam.nl  met vermelding van de naam van uw kind, de school waarop uw kind zit en uw woonplaats. U ontvangt dan een mail met het opgaveformulier, dat u ingevuld terug kunt sturen.  Als u uw kind wilt laten meedoen, verzoeken wij u hem of haar vóór 15 november 2018 op te geven.

U krijgt daarna per mail een uitnodiging voor de eerste informatieavond in januari 2019.

Het pastorale team

Recent Posts