PASTOR CASPER PIKKEMAAT NAAR DE DRIE SAMENWERKENDE PAROCHIES

zondag 20 november | Nieuws

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft voor de drie samenwerkende parochies
(HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie De Goede Herder en de Heilige Geestparochie) pastor Casper Pikkemaat voor onbepaalde tijd benoemd als aanvulling van ons pastorale team als parochievicaris voor 0,2 fte (dus een dag per week).
Pastor Pikkemaat is dus vooral inzetbaar voor de Eucharistievieringen in de weekenden en het toedienen van de andere sacramenten.

Pastor Pikkemaat is priester binnen het aartsbisdom Utrecht en geeft hij het vak Levensbeschouwing aan het Carmel College in Oldenzaal.
Op vrijdag 25 november a.s. is de presentatieviering in de St. Stephanuskerk te Borne, aanvang 19.00 u

Pastoraal team en parochiebesturen zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met pastor Pikkemaat