Door de samenwerking met Parochie De Goede Herder in Hengelo en de H.H. Johannes & Jacobusparochie in Borne en de Heilige Geestparochie in Goor is er één pastoraal team. Pastor Doornbusch maakt ook deel uit van dit team.

‘God dienen is mensen dienen, mensen dienen is God dienen’. Deze gevleugelde uitspraak heb ik als omslagfoto op mijn facebookpagina staan waar ik dagelijks actief mee ben verbonden. Dat dienen, het dienstbaar zijn, is als een rode draad door mijn leven doorweven.
Opgegroeid in een gezin van vier personen in het mooie Salland. 
Daar waar ik vele jaren van mijn leven, mij mocht inzetten in mijn eigen geloofsgemeenschap, als organist, vrijwilliger bij KESAwerkgroep, jongerenpastoraat en wijkwerk.

In een prachtige omgeving, het Twentse land, mag ik dienstbaar zijn aan de drie parochies en onze samenleving. Ja, ook in onze samenleving, aangezien ik van mijn eerste studiedag altijd gezegd heb dat onze kerk te veel naar binnen gericht is. Onze kerk heeft zoveel te bieden aan en in onze samenleving. Soms heb ik het idee dat we dat vergeten zijn als gelovigen.

Wij mogen onze  ‘handen en voeten’ ten dienste stellen aan de samenleving, vanuit onze Bron. We mogen denken aan de voedselbank, kledingbank, inloophuis en de vele diaconale activiteiten in onze kernen. Dienstbaar zijn aan de ander in nood, zonder jezelf weg te cijferen. Ja, daarvoor ben ik pastor geworden. Belangrijk voor mij als pastor is dat wij meer en meer zichtbaar mogen en moeten zijn in onze samenleving. Onze kerk, ons geloof heeft zoveel te bieden aan onze samenleving, waarom zouden wij het voor onszelf houden?

‘God dienen is mensen dienen, mensen dienen is God dienen’, woorden die met mij meegaan op de weg van mijn geloofsleven.