Pastorale Nieuwsbrief 50e uitgave februari 2024

vrijdag 2 februari | Nieuws

Beste parochianen,

De eerste maand van het jaar zit er al weer op en afgelopen week hebben we een beetje kunnen proeven van het voorjaar.
Volgend weekend wordt volop carnaval gevierd en aansluitend op Aswoensdag begint de 40-dagentijd. Er komen dus mooie en hoopvolle tijden aan. In deze nieuwsbrief leest u wat er speelt in de drie samenwerkende parochies en daar omheen.
Wij wensen u veel leesplezier toe.

Pastoor Jurgen Jansen
Parochievicaris Casper Pikkemaat
Pastor James Keuben
Pastoraal werker Annet Zoet

download hier de Pastorale Nieuwsbrief 50