Pastorale Nieuwsbrief november 2023

vrijdag 3 november | Nieuws

Beste parochianen,

Terwijl storm Cieran over ons land raast, is het vandaag
ook Allerzielen en herdenken we onze overleden
dierbaren die korter of langer geleden stierven. Vanavond
worden in onze kerken de namen gelezen en kaarsen
ontstoken. Veel mensen bezoeken vandaag het graf van
hun dierbaren of steken thuis een kaarsje op bij hun foto.
Herinneringen komen boven.
In deze Pastorale Nieuwsbrief veel muziek en een feest
ter gelegenheid van 150 jaar H. Blasius in Delden, waarmee wij deze geloofsgemeenschap van
harte feliciteren. Ook een impressie van de twee Ontmoetingsdagen voor ouderen op 12
oktober in parochie De Goede Herder en op 31 oktober in de H. Geestparochie, waar zo’n 250
mensen de ziekenzalving ontvingen.
Wij wensen u veel leesplezier.

Pastoor Jurgen Jansen
Pastor Casper Pikkemaat
Pastoraal werker Annet Zoet

Download hier de Pastorale Nieuwsbrief 47