PROJECT IN DE VEERTIGDAGENTIJD VOOR GEZINNEN: PALMPAASSTOK

Samen met jullie vieren we de bijzondere tijd van Aswoensdag tot Pasen. We laten in een filmpje onze kijktafel thuis zien.

In de pastorale nieuwsbrief tref je het filmpje en meer informatie. Mocht je de pastorale nieuwsbrief niet ontvangen, meld je dan aan bij: contact@pastoraalteam.nl.

Palmpaasstok

De kijktafel is bijna klaar. De goede week begint. We maken een palmpaasstok en staan stil bij het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus. We laten in een filmpje onze kijktafel thuis zien met nieuwe  voorwerpen: palmpaasstok, paaswens en paaskaars

Wat is de betekenis van de Palmpaasstok?

Het is traditie om met kinderen een Palmpaasstok te maken voor de goede week begint. Wat heb je nodig om een Palmpaasstok te maken en waarom?

Palmtak
Palmpasen

Jezus komt Jeruzalem binnen. De mensen juichen Hem toe met palmtakken.

Broodhaan
Witte donderdag

De haan van brood doet denken aan het Laatste avondmaal.

Petrus liet Jezus in de steek. Toen kraaide er een haan.

De haan kraait verwijst naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet.

 

30 Rozijnen

Dertig zilverlingen kreeg Judas door het verraad van Jezus.

 

12 ongepelde pinda’s

12 leerlingen van Jezus.

 

Sinaasappel

De spons met water en azijn, waarvan Jezus te drinken kreeg, toen hij aan het kruis hing.

 

Kruisvorm
Goede Vrijdag

Jezus sterft aan het kruis.

Eitjes en versieringen
Pasen

Uit het ei komt nieuw leven. Dat nieuwe leven vieren we met Pasen. Dan vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Jezus leeft.

Tips

Maak een Palmpaasbordje. Eenvoudige palmpaasstok: zoek 2 stokken voor de kruisvorm, buxustakken, een broodhaan (kopen bij de bakker, of samen broodjes bakken met witte broodmix), slingers maken, paaseitjes.

Meer informatie

Pasen en de goede week uitgelegd met lego: https://www.youtube.com/watch?v=BCgWKTtSHsU

De paaskaars

De paaswake begint met de nieuwe paaskaars, die wordt aangestoken en binnen gedragen. De paaskaars symboliseert het Licht van de verrezen Christus. Het Licht van Christus wordt verspreid onder de mensen. Met een klein kaarsje wordt het Licht door gegeven.

Stuur ons jouw paaswens!

Maak een selfie met jouw paaswens en stuur die naar ons op uiterlijk op tweede paasdag, 5 april 2021, naar pastor Ria Doornbusch:  pastordoornbusch@gmail.com. We gebruiken de foto’s voor publicatie in de nieuwsbrief en het parochieblad. Na Pasen maken we een filmpje van de ingezonden foto’s.

Recent Posts