SACRAMENT VAN DE ZIEKEN EN ZIEKENZEGEN – NOODTELEFOON

De noodtelefoon van het pastoraal team is bedoeld voor het melden van situaties waarin onmiddellijk pastorale bijstand noodzakelijk is. De noodtelefoon is volgens een rooster altijd in het bezit van één van de leden van het pastoraal team, meestal een pastoraal werker, soms de pastoor.

Ziekenzegen

De pastoraal werker zal in de regel op korte termijn beschikbaar zijn voor een bezoek aan de zieke en zal samen met de overige aanwezigen met de zieke bidden en wordt de Ziekenzegen door middel van handoplegging, gegeven. Ook de H. Communie kan dan worden ontvangen. Dit is niet hetzelfde als het Sacrament van de Zieken, maar heeft ook een grote waarde door de verbondenheid.

Sacrament van de Zieken

Indien de zieke het Sacrament van de Zieken wenst te ontvangen, kan via de noodtelefoon een afspraak worden gemaakt. Gezien de agenda van de pastoor, is het onmogelijk onmiddellijk een bezoek te brengen. Tijdens dat geplande bezoek, is er een gesprek met de zieke, is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen en H. Ziekenzalving. Ook hier geldt dat het een sacrament van verbondenheid is en waarbij ook de overige aanwezigen betrokken worden. Ook hier kan de H. Communie worden ontvangen.

Wij doen op u een beroep om niet tot het laatste moment te wachten met het verzoek om een Ziekenzalving / Ziekenzegen. Dan is er meer tijd voor de persoonlijke voorbereiding, zodat uw dierbaren daar bij kunnen zijn. De Ziekenzegen en de Ziekenzalving kunnen vaker en eerder ontvangen worden dan alleen aan het einde van het leven. Als de zieke heel specifiek het Sacrament van de Ziekenzalving wil ontvangen, is dat te plannen en dat voorkomt teleurstellingen.

Het Sacrament van de Zieken in een gezamenlijke viering

In onze parochies streeft het pastoraal team ernaar, om jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren waar gelegenheid is voor gezelligheid en ontmoeting. Tijdens de eucharistieviering op die dag is er gelegenheid, het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Als u ouder wordt, ziek bent of u hebt het idee dat verstandig is om de Ziekenzalving te ontvangen, raden wij u aan en bent u van harte uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen. Deze dagen worden ruim van te voren aangekondigd in het parochieblad en op andere manieren.

De noodtelefoon (06-23254488) is bereikbaar van ’s ochtends 8.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur. Degene die opneemt zal proberen u zo goed mogelijk te helpen.  

 

 

 

Recent Posts