verloren_zoonEindelijk Thuis
Het pastorale team is zich aan het voorbereiden op de retraitedag voor vrijwilligers op zaterdag 2 april van 9.30 tot 16.30 uur bij de zusters franciscanessen in Denekamp. Als voorbereiding daar op bespreken we met elkaar elke teamvergadering een deel van het boek van Henri Nouwen “Eindelijk thuis”. Het boek heeft als ondertitel “gedachten bij Rembrandts “De terugkeer van de verloren zoon”. Het is een verademing om naast het dagelijks werk tijd te nemen om je te bezinnen. We zien er naar uit om ons samen met u in de voetsporen van Henri Nouwen te verdiepen in het verhaal van de jongste zoon, de oudste zoon en de barmhartige Vader en te ontdekken wat dit betekent voor ons eigen leven en thuiskomen bij de Vader. Als team begeleiden wij de retraitedag. We hopen van harte u op deze dag te ontmoeten, zodat we onze inspiratie met elkaar kunnen delen. Meer informatie over deze dag treft u elders in de blad.
Andere berichten uit het team zijn:
– We hebben met het team de gesprekken met de geloofsgemeenschappen, die in mei/juni 2015 hebben plaats gevonden geëvalueerd. De resultaten hiervan worden nog verder uitgewerkt.

– We werken aan de taakverdeling in het team, waarbij we de kwaliteiten van een ieder optimaal benutten.

– Op 13 december is aan het begin van een plechtige eucharistieviering de Heilige deur in de Lambertuskerk geopend. Op zaterdag 19 december was er een viering van barmhartigheid met aansluitend candlenight in deze kerk. Elke derde zaterdag van de maand staat de wekelijkse eucharistieviering van 12.00 uur in de Lambertuskerk in het teken van het Heilig jaar.

– De ontmoetingen met het asielzoekerscentrum In Azelo continueren. Op vrijdag 18 december hebben vrijwilligers uit onze parochies kerststukjes gemaakt met vluchtelingen. Elke maand zingt een (jongeren)koor in het asielzoekerscentrum in Azelo. Op vrijdag 15 januari zong het Exrakoor (Raphael-Exoduskerk, Goede Herderparochie). De ontmoetingen zijn goede ervaringen.

Hélène van den Bemt, pastoraal werker