Uitbreiding van het pastoraal team

donderdag 16 november | Nieuws OLV

De parochiebesturen van HH. Jacobus en Johannes, De Goede Herder en de Heilige Geest parochie zijn verheugd u mede te delen dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, per 1 januari 2024 James Keuben, kandidaat-priester, voor onze drie parochies als fulltime pastor heeft benoemd.

James Keuben is 25 jaar oud, geboren in Doetinchem, opgegroeid in Enschede en heeft zijn priesteropleiding gevolgd aan het Ariƫnsinstituut in Utrecht. De diaken- en priesterwijding vinden in 2024 plaats.

Inmiddels hebben het pastoraal team en de drie parochiebesturen kennisgemaakt met James in een open en hartelijke ontmoeting. Pastoraal team en besturen hebben alle vertrouwen in een goede en prettige samenwerking.

Pastor Keuben gaat wonen in Borne en hij wordt gepresenteerd door vicaris Cornelissen in een vesperviering op 5 januari 2024 om 19.00 uur in de St. Stephanuskerk in Borne, waarna iedereen wordt uitgenodigd om nader met hem kennis te maken.

In de komende parochiebladen en via de websites stelt pastor Keuben zich nader aan u voor.