VERTREK PASTOR RIA DOORNBUSCH

In Geen categorie
De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft per 1 oktober 2022 onze pastoraal werkster Ria Doornbusch benoemd als teamlid in de Emmanuelparochie in Ommen, Heino, Hardenberg en omgeving.
Daardoor gaat pastor Doornbusch ons over enkele maanden verlaten.
Wij danken Ria voor haar inzet in onze drie samenwerkende parochies, waar ze vanaf 1 oktober 2016 actief was en wij feliciteren haar met deze nieuwe benoeming. Wij wensen haar Gods rijkste zegen toe en alle goeds in haar nieuwe benoeming. 

In overleg met het aartsbisdom wordt gekeken naar de nodige aanvulling van ons pastorale team. Wij hopen binnenkort hier meer duidelijkheid over te verschaffen.

 

Pastoraal team en bestuur Parochie De Goede Herder
Recent Posts