Week van Gebed voor eenheid, oecumenische viering 12 februari om 11.00 uur.

vrijdag 3 februari | Nieuws Franciscus

Een traditie wordt weer opgepakt. Jarenlang vierden de Remonstrantse
Gemeente Twente en de geloofsgemeenschap Raphaël-Exodus samen in januari
de viering in de Week van Gebed. De laatste jaren waren er in de Raphaëlkerk
alleen vieringen op zaterdagavond mogelijk en was de oecumenische viering
steeds in de Remonstrantse kerk. Dit jaar vieren we, in verband met het
ambtsjubileum van ds. Slettenaar nu op 12 februari, weer samen, dit jaar in de Franciscuskerk.
De Week van gebed voor de eenheid van christenen is een internationale gebedsweek, die geboren is uit
het verlangen naar christelijke eenheid. In 2023 worden de kerken aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid, die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het materiaal voor deze gebedsweek werd dit jaar aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Het thema van dit jaar is ‘Doe goed, zoek recht ‘.

De geloofsgemeenschap van de H. Franciscus van Assisi en de Remonstrantse Gemeente Twente komen samen in de Franciscuskerk op zondag 12 februari om 11.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd!