zaterdagmiddag 1 april om 14.00u Palmpasenstok maken (Franciscuskerk)

zondag 12 maart | Nieuws Franciscus

Wij nodigen belangstellende ouders uit om met hun kind(eren) zaterdagmiddag 1 april om 14.00u in de Franciscuskerk een
Palmpasenstok te maken. In de viering om 18.30u lopen de kinderen dan mee in de palmpasenoptocht/ viering in de kerk.
Graag opgave voor 31 maart bij het secretariaat: franciscuskerk. secretariaat@degoedeherderhengelo.nl