Christenen willen zorg hebben voor elkaar. Als een Goede Herder voor elkaar opkomen.
‘Diaconie’ komt van het Griekse ‘diakonia’, dat letterlijk ‘dienst’ betekent.

Jezus leefde deze dienstbaarheid voor. Dat voorbeeld willen we nadoen. In het klein, dichtbij en in het groot, ver weg.

****

Met ingang van 18 juli kunt u voor dringende, pastorale hulp onderstaand nr. bellen: 06 – 2325 4488  

N.B. Dit nummer niet te gebruiken voor het melden van uitvaarten