HEILIG VORMSEL 2022

Op zaterdag 26 november 2022 kunnen kinderen uit groep 8 of hoger van Parochie De Goede Herder het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. In september start de voorbereiding. Daar willen we [...]

SYNODE 2021-2023

Verslag synodaal proces in onze drie parochies Op zaterdag 26 maart waren er 32 deelnemers op de bezinning dag in de Stephanshof in Borne in het kader van het synodaal proces van parochie de [...]

1 2
page 1 of 2

Kerken blijven geïnformeerd over verhuizingen en sterfgevallen

Het is een paragraafje in het regeerakkoord, maar het vervult Nederlandse kerken met grote blijdschap: om hun ledenbestand up-to-date te houden mogen de kerken toch gebruik blijven maken van Informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Enige tijd geleden nam de Tweede Kamer een D66-motie aan die een eind moest maken aan het jarenlange gebruik dat kerken automatisch op de hoogte werden gebracht van verhuizingen en sterfgevallen. Niet meer van deze tijd vond de kamer. (zie bericht hieronder)

Daar zaten de kerken mee in hun maag. Niet meer nodig: de coalitiepartners (VVD, D66, CDA en CU) hebben afgesproken dat de regeling toch blijft bestaan. De coalitiepartners hebben zelfs besloten de regeling uit te breiden: burgers krijgen de mogelijkheid om zelf aan te geven aan welke ‘maatschappelijk relevante instanties’ een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor wie nu geregistreerd staat als lid van een van de betrokken kerken verandert er niets. Kerkleden kunnen wel aangeven als ze van die registratie af willen.
(Nico de  Fijter in Trouw 14.10.2017)

Help Parochies om hun mensen in beeld te houden

Een actuele ledenadministratie is voor parochies van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

De internetconsultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA.

Kerkleden moesten wel enige moeite doen voor de internetconsultatie, omdat een reactie alleen via de daarvoor bestemde site en methode van de overheid kon worden gegeven. Toch hebben vele betrokken en bezorgde kerkleden deze moeite genomen. De vele authentieke reacties hebben met elkaar gemeen dat men de dienstbaarheid van de kerken aan de samenleving onder druk ziet staan als SILA zou worden afgeschaft.

Reacties kwamen van kerkleden die graag de senioren in verzorgingshuizen ook in de toekomst willen kunnen blijven bezoeken, waarbij de adresgegevens onontbeerlijk zijn. Van gezinnen die het op prijs stellen na een verhuizing welkom te worden geheten in hun nieuwe parochie of kerkelijke gemeente. Van ouderen die bang zijn dat de parochie hen in de toekomst niet meer weet te vinden als ze naar een verzorggingstehuis gaan. En van vrijwilligers die hun onbegrip uitspreken over de houding van sommige politieke partijen in de Tweede Kamer die hun positieve bijdrage aan de samenleving miskennen.

Zo vermeldt één van de vele reacties: “Ik ben dan ook zeer tegen de uitvoering van de betreffende motie die aanvoelt als een koude douche voor levendige gemeenschappen die naast het met elkaar vieren van het geloof ook een duidelijke rol in de samenleving hebben, namelijk het ondersteunen van de vragende mens.”

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft naar aanleiding van de vele reacties aan minister Plasterk een aanvullend pleidooi geschreven om facilitering van kerken niet stop te zetten,  maar de SILA-systematiek te handhaven. Ze blijft in gesprek met de overheid en politiek over dit onderwerp.