PASTORAAL BELEIDSPLAN

Het pastoraal team van de parochies De Goede Herder,De Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes heeft onder begeleiding van Harry Bisseling van het bisdom een pastoraal beleidsplan voor de periode 2015-2018 opgesteld.

Het gehele pastorale beleidsplan is in iedere parochie afzonderlijk gepresenteerd in januari 2015. Het pastorale team gaat in gesprek met iedere geloofsgemeenschap over dit beleidsplan en hoopt deze gesprekken half mei te hebben afgerond.

Download hier  het Pastoraal Beleidsplan 2015-2018 en klik hier voor Toekomstperspectieven voor parochies (van aartsbisschop Eijk)