Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag RKK

logo-meldpunt

Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld. Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken. Met het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.

Op de website R.K. Meldpunt  kunnen zowel de Gedragscode Pastoraat als het Reglement worden gedownload.
De website geeft aan:
– wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
– hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT

R.K. Meldpunt
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
 06 24 955 899