PASTOOR JANSEN

Pastoor Jurgen Jansen
Geboren en getogen, 49 jaar geleden in de Gelderse Achterhoek; Gendringen. Opgegroeid in een gezin van 2 kinderen. Ik koester de eenvoud, de warmte, de betrokkenheid tot elkaar nog steeds.

Opleiding tot priester en wijdingen
In 1992 ben ik begonnen op het Ariënsconvict. De toenmalige priesteropleiding van het Aartsbisdom. Het pastorale jaar (stage) heb ik genoten/gelopen in de
toenmalige parochies van Weerselo, Saasveld, Rossum en Deurningen. Ik ben gewijd tot diaken (29 januari 1999) en priester (23 september 2000) door kardinaal dr. A. Simonis.

Pastorale loopbaan
Het begin van mijn pastorale loopbaan start in Groenlo en haar omgeving, daarna naar het, toenmalige, parochieverband Zuid West Twente (huidige H. Geestparochie). Vervolgens mijn eerste pastoorsbenoeming in de Pancratiusparochie; Tubbergen en haar omliggende dorpen. Zeven jaar geleden volgde de pastoorsbenoeming in de
parochie H. Gabriël ( 3-hoek Didam, ‘s-Heerenberg en Wehl). En nu, pastoor van Parochie De Goede Herder, de H. Geestparochie en de HH Jakobus en Johannes parochie.

Dierbare tekst
Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen op U stelt . . . (psalm 86)
Het is een tekst die mij altijd heeft vergezeld in mijn persoonlijk en priesterlijke leven. Bij de wijdingen tot diaken en priester. Bij de uitvaart van mijn moeder. Bij het begin van elke dag is dit de psalm-tekst die ik ter hand neem. En ook bij mijn persoonlijke ondervinding. Het geluk vinden in mijn geloof; bijzonder in Christus. En dat is soms zoeken, volharden, lastig. Uiteindelijk is het nooit tegengevallen en ben ik altijd bevestigd dat mijn geloof in God, in Christus en zijn mensen, mij het volle geluk geeft en schenkt. Daar probeer ik in mijn persoonlijke leven ontvankelijk voor te zijn en in mijn pastorale en bestuurlijke taken te laten zien en vanuit te leven.