Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene, wat voor jou dierbaar is, opdat je kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waar je in gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de doop van uw kind wordt u als ouders verwacht op een voorbereidingsavond. Want we hopen dat de keus voor de Doop een bewuste keus is. Samen met andere doopouders staan we op deze avond stil bij wat kerk en geloof voor uw kind en daarmee ook voor u kan gaan betekenen. Want het zal duidelijk zijn, de Doop is slechts een begin. Ook ontvangt u op deze avonden informatie over de doop zelf en materiaal voor het maken van een doopboekje.

Opgeven
U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat van het pastoraal team: contact@pastoraalteam.nl
of telefonisch 074 – 3492212 op dinsdag of donderdag van 13.00 – 16.00 uur.