Vieringen komende periode

Zaterdag 9 dec.   18.30 uur:   Eucharistieviering, celebrant: C. Pikkemaat, pr Zaterdag 16 dec. 18.30 uur:   Woord- en Communieviering Kerstavond zondag 24 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering, celebrant: J.Huisman,pr Oudjaar       zondag 31 dec. 18.30 uur: Woord- en...

Lees meer

Kerstconcert

Het is nog vroeg maar toch laten we alvast weten dat het Bornse koor Con Brio op 23 december een kerstconcert zal geven in de Onze Lieve Vrouw samen met Voices to Heaven een groep van enthousiaste jonge mensen die de Lambertusbasiliek als thuisbasis hebben.

Lees meer
Bericht over en van pastor Nibbelke

Bericht over en van pastor Nibbelke

Zoals u waarschijnlijk weet is pastor Nibbelke sinds een tijdje opgenomen in het hospice. Het onderstaande namen we over uit de nieuwsbrief van de Thabor geloofsgemeenschap: Bij een bezoekje aan pastor Nibbelke zongen de cantores enkele psalmen. Pastor Nibbelke was...

Lees meer

Uitbreiding van het pastoraal team

De parochiebesturen van HH. Jacobus en Johannes, De Goede Herder en de Heilige Geest parochie zijn verheugd u mede te delen dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, per 1 januari 2024 James Keuben, kandidaat-priester, voor onze drie parochies als fulltime...

Lees meer
Bloemen op het altaar

Bloemen op het altaar

Een wens ging in vervulling met de mooie nieuwe bloembakken op het altaar. Ze zijn gemaakt door de echtgenoot van onze vaste vrijwilligster die altijd de bloemaankleding op het altaar verzorgd. Wij zijn erg blij met deze verfraaiing en zeggen de maker hartelijk dank.

Lees meer
Iconen op de pilaren

Iconen op de pilaren

Hebt u er al eens langs gelopen en de schoonheid van Iconen op u laten inwerken? Onze parochiaan Hennie Oude Middendorp is bij velen van ons bekend als begaafd schilder van iconen.  Ook verzorgde hij een aantal cursussen in deze haast meditatieve vorm van schilderen....

Lees meer

Misintenties en Jaargedachtenissen

Misintenties  18 november -  12 januari 18-24 nov.           Joke Terhalle-Jonkman 25 nov. -1 dec.     ouders Gortemaker-Kip en Marjo 2-8 dec.               ouders Wensink-Boks; ouders Kuipers-Masselink 9-15 dec.             Dini Kuipers-Nijland 6-22 dec.            ...

Lees meer
Toekomstplannen

Toekomstplannen

Met regelmaat lezen en horen we over toenemende eenzaamheid onder mensen, zowel bij ouderen als jongeren. Omdat onze pastorie niet meer in gebruik is als centraal secretariaat van De Goede Herder, hebben wij ruimte en gelegenheid voor andere zaken. Onze gedachten gaan...

Lees meer
Dopen in de Onze Lieve Vrouwekerk

Dopen in de Onze Lieve Vrouwekerk

De afgelopen jaren waren er geen doopvieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk. Het pastorale team heeft echter gezien dat er behoefte is aan een doopviering in de eigen, vertrouwde kerk waar de ouders en grootouders van de dopeling herinneringen hebben liggen. Een...

Lees meer
Lekker Koffie!

Lekker Koffie!

We zeggen vaak: 'lekker, koffie!'  Maar we bedoelen vaak nog meer 'gezellig, koffie'. Een kopje koffie smaakt lekkerder als je met meer bent, en dan even kunt bijpraten. Dat hoeft helemaal niet diepgaand te zijn, juist zo'n gesprekje over de alledaagse dingen kan...

Lees meer

O.L. Vrouwekerk

O.L. Vrouwekerk
O.L. Vrouwestraat 6
7443 HX Hengelo
T. 074 – 291 2628

Voor het melden van een overlijden en een afscheidsviering: 074 250 56 77 of 06 5109 7967

Email: olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl