Door de week

H. FRANCISCUS
Elke dinsdag om 09.30 u een viering met aansluitend gelegenheid om koffie/thee te drinken

ST. LAMBERTUS
Maandag Eucharistieviering om 09:00 u
Dinsdag Eucharistieviering om 19:00 u
Donderdag Eucharistieviering om 19:00 u

THABOR
Elke laatste woensdag van de maand Taizé/stilteviering om 19.15 u tot plm 19.45 u

 

EUCHARISTIEVIERING VIA YOUTUBE EN KERKOMROEP

De eucharistieviering van de zondagochtend om 9.30 uur is via YouTube te volgen. Op YouTube staan ook de teksten van de liederen en worden de misintenties van de geloofsgemeenschappen van Parochie De Goede HerderHH. Jacobus en Johannesparochie en de Heilige Geest parochie voorgelezen. De opgegeven misintenties van uw eigen geloofsgemeenschap worden doorgegeven aan het secretariaat van het pastorale team. Deze misintenties kunt u ook doorgeven bij uw eigen geloofsgemeenschap, uiterlijk op woensdag, voor de eucharistieviering van zondag.

Mocht u mee willen doen met de collecte, dan kunt u dit overmaken op banknummer: NL42 RABO 0110 9270 44. Dit banknummer komt ook in beeld tijdens de eucharistieviering.