EUCHARISTIEVIERING VIA YOUTUBE EN KERKOMROEP

 

Vanaf nu elke dinsdag t/m vrijdag  om 18.30 uur via www.kerkomroep.nl een viering te HOREN en iedere
zondag om 9.30 uur via YouTube de Eucharistieviering te zien en te horen. Op YouTube staan ook de teksten van de liederen en worden de misintenties van de geloofsgemeenschappen van Parochie De Goede HerderHH. Jacobus en Johannesparochie en de Heilige Geest parochie voorgelezen..

De opgegeven misintenties van uw eigen geloofsgemeenschap worden doorgegeven aan het secretariaat van het pastorale team. Deze misintenties kunt u ook doorgeven bij uw eigen geloofsgemeenschap, uiterlijk op woensdag, voor de Eucharistieviering van zondag.

Mocht u mee willen doen met de collecte, dan kunt u dit overmaken op banknummer: NL42 RABO 0110 9270 44. Dit banknummer komt ook in beeld tijdens de Eucharistieviering.