Verbondenheid erg belangrijk

Een gemeenschap, en zeker een geloofsgemeenschap, wordt pas echt waar gemaakt als er onderlinge verbondenheid is.
Een wij-gevoel. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is, over en weer veel en goede contacten.
Goede contacten zijn echte ontmoetingen, van mens tot medemens.

Daar hechten het parochiebestuur,  locatieraden, de pastoraatsgroepen en het pastoraal team erg veel waarde aan.