Vieringen

In een viering komen mensen bij elkaar om te bidden en te zingen, te luisteren en na te denken over God en het leven van Jezus.

Er zijn weekendvieringen, doordeweekse vieringen, vieringen voor jongeren en/of gezinnen, vieringen rond een sacrament (Dopen, Eerste H. Communie, Vormsel) en vieringen die horen bij feesten zoals Kerstmis en Pasen.

Eucharistische centra:
In 2022 is er op zaterdagavond 19:00 uur een eucharistieviering in de H. Blasius te Delden en op zondagochtend om 09:30 uur in de St. Stephanus te Borne.
In 2023 wordt dit gewisseld, dus de zaterdagavond in Borne en de zondagochtend in Delden.

Hengelo:
In de St. Lambertus basiliek is de eucharistieviering op zondagmorgen om 11:00 uur.

Pastoor Jansen is voorlopige de enige priester binnen de drie samenwerkende parochies. Dit houdt in dat de pastoor allereerst voor zal gaan in de Eucharistievieringen in de drie eucharistische centra op zaterdag en zondag. Als emeriti of andere priesters beschikbaar zijn, gaan deze zoveel mogelijk voor in de eucharistische centra zodat pastoor Jansen ook zichtbaar blijft in de andere geloofsgemeenschappen.  Hij zal dan roulerend in de andere dertien geloofsgemeenschappen de eucharistie vieren.

Andere geloofsgemeenschappen.
In de andere geloofsgemeenschappen wisselen de kerktijden van de weekendvieringen zodat de leden van het pastoraal team ,indien nodig,  voorgaan in een Woord- en Communieviering in de weekenden. De tijden zijn: zaterdagavond 19.00 uur (dit op verzoek van vele geloofsgemeenschappen), zondagmorgen om 9.30 uur en 11.00 uur.

De pastoor gaat ieder weekend voor behoudens vakantie en af en toe een vrij weekend en pastoraal werker Zoet gaat twee weekenden in de maand voor en daar waar er een vijfde weekend is wordt dit ingevuld met het pastoraal team of vrijwilligers. Om de pijn te verdelen en solidair te zijn met elkaar, emeriti vallen steeds meer uit en wij vrijwilligers niet willen overbelasten, is er één keer in de maand geen viering ingepland in de geloofsgemeenschappen anders dan de eucharistische centra.

Voor openingstijden van de kerken kunt u contact opnemen met het secretariaat.   Klik hier

Als u een viering wilt bezoeken, klik dan hier.