In een viering komen mensen bij elkaar om te bidden en te zingen, te luisteren en na te denken over God en het leven van Jezus.

Je hebt vieringen in het weekend en door de week, vieringen voor jongeren, voor gezinnen, vieringen rond een sacrament (Dopen, Eerste H. Communie, Vormsel) en vieringen die horen bij feesten zoals Kerstmis en Pasen. Er zijn heel veel verschillende vieringen.

Toekomstbestendig vieringenrooster per 1 januari 2019

Het nieuwe rooster is ontwikkeld voor de komende jaren en wij gaan er vanuit dat wij de vieringen in de toekomst met het huidige pastoraal team en met vrijwillige lekenvoorgangers dienen in te vullen.

De emeriti die nog beschikbaar zijn roosteren wij graag in en we zijn hen ook dankbaar net als wij onze vrijwillige voorgangers dankbaar zijn en hen die taak in het volste vertrouwen toevertrouwen.

Dit rooster is inmiddels besproken met de besturen, pastoraatsgroepen en vrijwilligers die betrokken zijn bij het vieringenrooster van onze drie parochies. We hebben als pastoraal team zoveel mogelijk geluisterd naar de wensen die ons de afgelopen tijden hebben bereikt en de gemene deler meegenomen in onze besluiten. We beseffen als team dat er altijd mensen zijn die andere wensen hebben.

Het pastoraal team heeft er niet voor gekozen om alleen nog maar te vieren in de drie eucharistische centra, maar te blijven vieren in alle dertien geloofsgemeenschappen. Dat vraagt meer inzet van het pastoraal team, maar zo komen we ook aan de wens tegemoet dat wij als pastoraal team meer nabij en zichtbaar zijn in onze geloofsgemeenschappen.

Het zal in de toekomst wel zo zijn dat er tijdens de feestdagen meer en meer centraal gevierd dient te worden omdat wij juist op die dagen niet meer op alle plekken aanwezig kunnen zijn.

Weekendvieringen per 1 januari 2019

 Eucharistische centra

Alternerende tijden eucharistische centra Delden en Borne:
zaterdagavond 19:00 uur en zondagmorgen 9:30 uur

Hengelo:
Lambertus
blijft vast op de zondagmorgen 11.00 uur.
De Latijnse viering van 9.30 uur in de Lambertus komt te vervallen

Pastoor Oortman is de enige priester en het is niet waarschijnlijk dat een nieuwe priester ons team komt versterken. Dit houdt in dat de pastoor allereerst voor zal gaan in de eucharistievieringen in de drie eucharistische centra op zaterdag en zondag.

Als emeriti of andere priesters beschikbaar zijn zullen deze zoveel mogelijk voor gaan in de eucharistische centra zodat pastoor Oortman ook zichtbaar blijft in de andere geloofsgemeenschappen. Pastoor Oortman zal dan roulerend in de andere tien geloofsgemeenschappen de eucharistie vieren.

Andere geloofsgemeenschappen.
In de andere geloofsgemeenschappen zullen de kerktijden van de weekendvieringen alterneren zodat de leden van het pastoraal team indien nodig, drie Woord- en Communievieringen kunnen doen in het weekend waarin zij voorgaan. De tijden zijn: zaterdagavond 19.00 uur (dit op verzoek van vele geloofsgemeenschappen), zondagmorgen om 9.30 uur en 11.00 uur.

De pastoor gaat ieder weekend voor behoudens vakantie en af en toe een vrij weekend en de overige leden van het pastoraal team gaan twee weekenden in de maand voor en daar waar er een vijfde weekend is zullen de leden van het pastoraal team dat weekend ook invullen. Eén weekend zal er ingevuld worden door een vrijwillige lekenvoorganger.

Om de pijn te verdelen en solidair te zijn met elkaar, omdat de emeriti steeds meer uitvallen en wij vrijwilligers niet willen overbelasten, maakt dat er één keer in de maand geen viering is ingepland,in de geloofsgemeenschappen anders dan de eucharistische centra.

Indien de geloofsgemeenschappen de viering in dat weekend zelf kunnen invullen dan geeft het pastorale team hier ruimte voor op de tijden die in het rooster staan vermeld.

Van deze tijden kan niet worden afgeweken.

Voor iedereen zal het wennen zijn omdat de tijden van de vieringen veranderen en er in de geloofsgemeenschappen die geen eucharistisch centra zijn er weinig eucharistievieringen zijn.

Wij vragen ook aan alle parochianen van de drie parochies om begrip en wij vragen u vooral goed in de parochiebladen of op de website van de parochies te kijken voor de vieringen. U bent natuurlijk ook altijd welkom bij andere geloofsgemeenschappen in onze drie parochies om samen Gods Blijde Boodschap te vieren.

Het pastorale team,
Carin Timmerman

N.B.
Godshuizen zouden altijd open moeten zijn; je moet een kerk gemakkelijk even binnen kunnen lopen. Ook al is dat in onze tijd misschien niet altijd mogelijk, toch willen we een open en gastvrije kerk zijn.

Voor openingstijden van de kerken kunt u contact opnemen met het secretariaat.   Klik hier

Als u een viering wilt bezoeken, klik dan hier