nov
20
wo
Themabijeenkomst Genderdiversiteit
nov 20 @ 20:00

De Nashville-verklaring heeft in heel kerkelijk Nederland heftige reacties opgeroepen. Veel gemeenten en parochies vragen zichzelf af wat hun standpunt is over seksuele en genderdiversiteit en hoe zij met vragen en verzoeken van hun gemeenteleden op dit onderwerp moeten omgaan. Gender is een relatief nieuw thema waar minder over gesproken wordt dan over homoseksualiteit. De werkgroep van COC Twente-Achterhoek organiseert daarom een themabijeenkomst voor iedereen die vanuit een kerkelijke rol of vanuit eigen ervaring te maken heeft met genderdiversiteit. Deze themabijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 november 2019 en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). We houden deze in Het Trefpunt, Spechtstraat 32 in Enschede.

Hokjesdenken

Wanneer gemeente- of parochieleden niet voldoen aan verwachtingen over man- en vrouw-zijn, kan dit voor ongemak zorgen in de gemeenschap, omdat deze ingaat tegen de man-vrouwnormen die we vanuit het geloof, omgeving en media hebben meegekregen: is het onderscheid tussen mannen en vrouwen wel zo zwart-wit? Welke normen hebben we precies? Welke impact hebben woorden en gedrag op hen die zich niet thuis voelen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw?

Programma van de bijeenkomst

In deze bijeenkomst willen we het thema “Gender” zonder oordeel met elkaar verkennen aan de hand van feitelijke informatie, persoonlijke verhalen en vanuit situaties uit de (pastorale) praktijk van parochies en gemeenten: wat doe je als gemeente wanneer een transgender-gemeentelid vraagt om in een viering de zegen over zijn/haar nieuwe  naam uit te spreken? Hoe kun je ouders ondersteunen tijdens het transitieproces van hun kind? Hoe kunnen we het gesprek in de gemeente over gendernormen op gang brengen?

De bijeenkomst is gericht op pastores, predikanten, diakenen, ouderlingen, jeugdwerkers en anderen die vanuit een kerkelijke rol vragen kunnen krijgen over gender. Daarnaast zijn lhbt+’ers van harte welkom die hun ervaringen met genderdiversiteit in de kerk willen delen.

 

nov
26
di
Lambertus-academie: De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
nov 26 @ 20:00

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een Rooms-Katholieke orde die zich o.a. inzet voor de Christenen in Israël.
De Heilige Geest parochie heeft een 3-tal leden.
De Orde ondersteunt christelijke projecten in het Heilig Land gericht op ondersteuning van pastoraal werk, gezondheidszorg, onderwijs en ouderenzorg. Ieder jaar wordt er tijdens de Advent-periode extra aandacht besteed aan een thema. Dit jaar is het thema jeugd.

Dit is een bijeenkomst in het kader van de Lambertus-academie. Voor koffie / thee en koek wordt gezorgd.

Dinsdag 26 november 2019, Inloop: 19.30u, Start: 20.00u

Parochiehuis St. Lambertus, ingang Weemenstraat

Spreker: dr. E.B. Cornel, Medisch specialist ZGT

Vrije gift, na afloop