jan
30
wo
Praten en Eten over geloofsbeleving (Bijeenkomst 1: Godsbeelden.)
jan 30 @ 17:00 – 19:00

Bijeenkomst 1: Godsbeelden.

De Remonstrantse Gemeente Twente organiseert begin 2019 drie bijeenkomsten waarin de eigen geloofsbeleving van de deelnemers centraal staat. Tijdens de pauze is er een eenvoudige maaltijd.

De eerste bijeenkomst heeft als thema “Godsbeelden”. Na een inleiding over godsbeelden aan de hand van iconen, praten we in groepjes met elkaar over onze eigen Godsbeelden. Vragen die aan de orde kunnen komen: Wat is ons eigen Godsbeeld? Is dat beeld in de loop van je leven veranderd? Haal je kracht en troost uit je Godsbeeld en hoe werkt dat dan? Hoe kan een icoon (of een ander symbool) daarin een rol spelen?

Bijeenkomst 2 op woensdag 13 februari 2019 heeft als onderwerp “Hiernamaals”. Afbeeldingen uit de kunst illustreren een inleiding over het hiernamaals. Geloven we in een hiernamaals?

In de derde bijeenkomst over “Rituelen” op woensdag 27 februari 2019  wordt ingegaan op de vraag wat een ritueel inhoudt en waarom rituelen van belang zijn.

Toegang: €5.00 als bijdrage voor de maaltijd.
Opgave: i.v.m. boodschappen voor de maaltijd uiterlijk een dag van tevoren bij info@iriskraak.nl

Begeleiding: Kirsten Slettenaar, Iris Kraak

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg1, Hengelo