Kerkbalans

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis
Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan hebt. De plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, elkaar steunen op belangrijke momenten in het leven, maar ook voor elkaar klaar staan op gewone dagen.

Die momenten kun je niet in geld vertalen
Maar die centrale plek op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost vanzelfsprekend geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, de kosten van het pastoraal team en het overige personeel, het geld voor pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
En al deze gelden moeten door parochianen worden opgebracht, want de overheid verstrekt ons geen subsidies.

Daarom is er de actie Kerkbalans
De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat jaarlijks in januari van start. Ieder jaar heeft een eigen thema.
Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!

ONZE FINANCIËLE BASIS
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. Uit onze jaarrekeningen blijkt dat de opbrengsten van de actie Kerkbalans zo’n 50% bedragen van de totale reguliere inkomsten van de parochie. Zonder deze bijdragen zouden we dus niet kunnen bestaan. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief voor Kerkbalans op de mat. Het is een oproep van uw geloofsgemeenschap voor een financiële bijdrage.

UW BIJDRAGE
Vervolgens kunt u via een antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw kerkelijke gemeenschap wilt geven. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.

U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van uw geloofsgemeenschap. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Vraag dan bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap alsnog om nadere informatie. Daar helpt men u graag.

Gerard ter Ellen,
Parochiebestuur