Pastoraal Team

Het pastoraal team staat sinds 1 december 2020 onder leiding van pastoor Jansen. Zowel de priester als pastoraal werker Zoet hebben een gedegen theologische opleiding en zijn ieder op hun eigen aandachtsgebied actief. Ze hebben een roeping en zending, zijn door de bisschop aangesteld en bekleden een ambt. Het bedienen van de sacramenten ligt op grond van hun wijding in de handen van de  priester.

Het beleid van het pastorale team kunt u vinden in:
Beleidsplan_2015-18
Beleidsplan avondwake en uitvaarten 2015