PASTOR ZOET

Annet is niet opgegroeid in een kerkelijk gezin. Aan vaderskant waren er wel veel verschillende geloven ‘ingetrouwd’, van gereformeerd tot oudkatholiek. Haar ouders vonden dat zij en haar broer iets moesten weten van het christendom. Haar ouders hebben haar geleerd om met respect om te gaan met verschillende levensovertuigingen.

In 1958 is Annet geboren in Enschede en als puber verhuisde ze naar Haaksbergen. Via dit overwegende katholieke dorp kwam ze in aanraking met de katholieke kerk. Na verloop van tijd heeft ze zich laten dopen. In het begin voelde ze zich nog niet helemaal thuis in de kerk. Dat ze geen echte geloofsvorming had gehad, brak haar op. Dat veranderde toen ze gevraagd werd voor het jongerenkoor en later vroeg het pastoraal team om tijdens de vieringen de overweging te houden.

Aansluitend is ze de pastorale kadertrainingen gaan volgen in Zenderen en Denekamp, destijds een kadertraining voor vrijwilligers. Haar vader opperde om theologie te gaan studeren. Het traject was lang: eerst ruim zes jaar de lerarenvariant MO-A en B, vervolgens een schakeljaar en daarna de doctorale vrije studierichting in deeltijd, gedurende drie jaar. Haar dagen waren dus goed gevuld met ook nog twee kleine kinderen die ondertussen in het huwelijk met haar man geboren waren. Zonder de ondersteuning van onder andere haar ouders en schoonouders was dat ook niet mogelijk geweest.

In 2005 studeerde Annet af aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Vervolgens heeft ze ruim 12 jaar gewerkt in het parochieverband St. Paulusparochie (Groenlo, Lievelde, Neede en omgeving). Annet gaat nu in onze drie samenwerkende parochies aan de slag met als aandachtsgebied catechese en opbouwwerk.