Hengelo

Kruisweg van de Onze Lieve Vrouwekerk

De kruisweg is een meditatie of gebed waarbij gelovigen al biddend en/of zingend  langs de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken. Dit kan ook in gedachten gebeuren.

Gelovigen overwegen het lijden van Christus door symbolisch de weg – de ‘kruisweg’ – af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

De Kruisweg kan de vorm hebben van een gezamenlijke viering. Meestal vindt die plaats op Goede Vrijdag. Een voorganger, eventueel vergezeld door assistenten, trekt dan voorbij aan de afbeeldingen van de veertien staties die in de kerk of kapel prijken. Het is een goed gebruik dat bij iedere statie één of meerdere strofen van het Stabat Mater gezongen wordt.
De Kruisweg kan ook individueel worden gebeden. De gelovige overweegt dan in stilte of hardop het lijden van Christus.

Voor een Rooms Katholiek behoren de veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Christus,  de kruisweg, tot het vanzelfsprekende meubilair van een kerk. In Hengelo hebben alle katholieke kerken een kruisweg.

Hieronder vindt u voorbeelden van zo’n kruisweg-gebed.

als powerpoint: kruisweg Raphael-Exodus;        Kruisweg Moeder Teresa;        Kruisweg uit de voormalige Paus Joanneskerk

als pdf:                kruisweg Raphael/Exodus pdfKruisweg Moeder Teresa.pdfKruisweg uit de voormalige Paus Joanneskerk