Sinds 1 januari 2010 vormen de vijf Rooms katholieke geloofsgemeenschappen in Hengelo één parochie:

De Goede Herder

De Goede Herder is een veelkleurige parochie.
In de vijf geloofsgemeenschappen is een grote diversiteit in geloofsbeleving, achtergrond, geschiedenis en cultuur zichtbaar.

Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen identiteit en die willen we graag versterken. Er werken vele vrijwilligers aan de opbouw van de eigen gemeenschap als deel van die veelkleurige parochie. Ze werken bijvoorbeeld aan hun kerkbalans, het onderhoud van het kerkgebouw (werk van de locatieraad), en vooral aan het pastoraat in de eigen geloofsgemeenschap (werk van de pastoraatsgroep).
Het bestuur van de parochie biedt daarvoor zoveel mogelijk ruimte. Het pastoraal team begeleidt het pastoraat in de hele stad.

Zinvolle samenwerking
Op veel gebieden hebben de geloofsgemeenschappen elkaar gevonden. De samenwerking heeft inmiddels een echte meerwaarde. Ons parochieblad “Samenloop” en deze website zijn daarvan goede voorbeelden.

De samenwerking beoogt een aantal dingen die tot verbeteringen leiden. Kostenbesparing is een bijkomend voordeel. Belangrijker is dat de ervaring en kennis van vele vrijwilligers worden gebundeld en dat zo het werk beter en efficiënter kan worden gedaan.

Samenwerking met naburige parochies
Sinds 1 juni 2013 is onze parochie een bestuurlijke en pastorale samenwerking aangegaan met onze naburige  parochies Heilige Geest uit Goor en HH. Jacobus en Johannes uit Borne. De samenwerking heeft met name betrekking op de vorming van één pastoraal team en op de bestuurlijke ondersteuning en begeleiding daarvan.

Binnen deze samenwerking blijven de parochies zelfstandige rechtspersonen. De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar.

Recente ontwikkelingen
Op 23 december 2013 heeft de laatste Eucharistieviering plaats gevonden in de H. Hart/Paus Joanneskerk. De parochianen van de betrokken geloofsgemeenschap zijn op basis van eigen keuze verdeeld over de geloofsgemeenschappen van de O.L. Vrouwekerk, St. Lambertus en de Thabor.
De kerk is per 1 november 2014 verkocht aan het Syrisch Orthodoxe kerkgenootschap Mor Augin.

Per 1 oktober 2015 is de Raphaël-Exoduskerk verkocht aan de Stichting Heilige Apostel Thomas. Deze quasi-parochie van Iraaks Chaldese Christenen in Nederland behoort tot een met Rome geünieerde kerk. De kerk behoefde daarom niet aan de eredienst te worden onttrokken.
De geloofsgemeenschap van de Raphaël-Exodus huurt de kerk weer terug voor haar diensten en blijft haar eigen ruimtes behouden op de eerste etage van de pastorie, die buiten de verkoop bleef.

Download hieronder:

Pastoraal_Beleidsplan

Toekomstperspectieven_voor_parochies

Reactie_pastoraal_team_en_bestuur

zie ook: Samenloop