Parochie

Sinds 1 januari 2010 vormen de vijf Rooms katholieke geloofsgemeenschappen in Hengelo één parochie:

De Goede Herder
De Goede Herder is een veelkleurige parochie. In de vier geloofsgemeenschappen is een grote diversiteit in geloofsbeleving, achtergrond, geschiedenis en cultuur zichtbaar. Elke geloofsgemeenschap heeft een eigen identiteit en die willen we graag versterken. Er werken vele vrijwilligers aan de opbouw van de eigen gemeenschap als deel van die veelkleurige parochie. Ze werken bijvoorbeeld aan hun kerkbalans, het onderhoud van het kerkgebouw (werk van de locatieraad), en vooral aan het pastoraat in de eigen geloofsgemeenschap (werk van de pastoraatsgroep). Het bestuur van de parochie biedt daarvoor zoveel mogelijk ruimte. Het pastoraal team begeleidt het pastoraat in de hele stad.

Zinvolle samenwerking
Op veel gebieden hebben de geloofsgemeenschappen elkaar gevonden. De samenwerking heeft inmiddels een echte meerwaarde. Ons parochieblad “Samenloop” en deze website zijn daarvan goede voorbeelden. De samenwerking beoogt een aantal dingen die tot verbeteringen leiden. Kostenbesparing is een bijkomend voordeel. Belangrijker is dat de ervaring en kennis van vele vrijwilligers worden gebundeld en dat zo het werk beter en efficiënter kan worden gedaan.

Samenwerking met naburige parochies
Sinds 1 juni 2013 is onze parochie een bestuurlijke en pastorale samenwerking aangegaan met onze naburige  parochies Heilige Geest uit Goor/Delden en HH. Jacobus en Johannes uit Borne. De samenwerking heeft met name betrekking op de vorming van één pastoraal team en op de bestuurlijke ondersteuning en begeleiding daarvan. Binnen deze samenwerking blijven de parochies zelfstandige rechtspersonen.