VORMSEL

Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door één van zijn plaatsvervangers (hulpbisschop / vicaris). Vanwege het grote aantal parochies in het Aartsbisdom is het minimum aantal 25 vormelingen.

Begin september start de voorbereiding op het Heilig Vormsel met een aansprekend programma aan de hand van het project  “Vormselkracht”. Zo maken jullie kennis met bijzondere parochianen die vertellen over hun werk in de kerk en hun inspiratie. Ook gaan we op ontdekkingstocht in de Lambertusbasiliek in Hengelo.

Een informatieavond is voor jullie, vormelingen, en je ouders op:  dinsdag 4 juni 2019 van 18.30-20.00 uur in het parochiecentrum van de St. Lambertusbasiliek, ingang Wemenstraat, Hengelo.  Op de eerste bijeenkomst in september ontvangen jullie het projectboek, de planning en verdere informatie.

De viering van het Heilig Vormsel voor de parochies H.H. Jacobus en Johannes en De Goede Herder is op zondag 24 november 2019.

Voor aanmelding kunnen jullie/ je ouders contact opnemen met het secretariaat van het pastoraal team in Delden: secretariaat@pastoraalteam.nl of bellen naar: 074 – 349 22 12

van maandag tot en met woensdag van 08.30 – 15.30 uur en donderdag van 14.00 – 15.30 uur.

 

Vergeet niet om zo snel mogelijk aan te melden, want dan weten wij op hoeveel vormelingen we kunnen rekenen i.v.m. onze organisatie.

Voor andere vragen over de voorbereiding op het Heilig Vormsel kunnen jullie contact opnemen met pastor Annet Zoet, annettezoet@gmail.com