H. Vormsel

Het H. Vormsel wordt toegediend door de bisschop zelf of door één van zijn plaatsvervangers (hulpbisschop/vicaris). Vanwege het grote aantal parochies in het Aartsbisdom is het minimum aantal 25 vormelingen. Begin september start de voorbereiding op het H. Vormsel met een aansprekend programma aan de hand van het project ‘Vormselkracht’. Zo maken jullie kennis met bijzondere parochianen die vertellen over hun werk in de kerk en hun inspiratie. Op de eerste bijeenkomst ontvangen jullie het projectboek, de planning en verdere informatie.

De viering van het Heilig Vormsel voor de parochies H.H. Jacobus en Johannes, Heilige Geest parochie en De Goede Herder is meestal op een zondag in november.

Voor aanmelding kunnen jullie/je ouders contact opnemen met het secretariaat van het pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl
of bellen naar: 074 – 349 22 12 op dinsdag of donderdag van 13.00 – 16.00 uur.
Graag zo snel mogelijk aanmelden want dan weten wij op hoeveel vormelingen we kunnen rekenen i.v.m. onze organisatie.

Voor andere vragen over de voorbereiding op het H. Vormsel kunnen jullie contact opnemen met
pastoraal werker Annet Zoet, annettezoet@gmail.com.