Sacramenten

Onder de sacramenten verstaan we Dopen, de Eerste H. Communie, het H. Vormsel, het Huwelijk en de Ziekenzalving. De sacramentele bediening is voorbehouden aan een priester. Daarom wordt de toegang naar het sacrament vanuit Parochie De Goede Herder door het pastoraal team begeleid.

Na de voorbereiding kan het sacrament van het doopsel of het huwelijk in ons kerkgebouw worden verkregen.
De Eerste H. Communie en het H. Vormsel wordt doorgaans in combinatie met andere geloofsgemeenschappen gevierd.

Aanvragen voor de individuele ziekenzalving (het bedienen) worden doorgeleid naar het pastoraal team. In onze geloofsgemeenschappen wordt periodiek de ziekenzalving aan een groep mensen in een aparte viering toegediend.