Giften/belasting

ANBI
Parochie De Goede Herder is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor de publicatiesite van Parochie De Goede Herder Hengelo.

INFORMATIE OVER UW FINANCIËLE BIJDRAGE AAN ONZE PAROCHIE:
Er zijn twee soorten giften: gewone en periodieke giften. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Voor een gewone gift geldt altijd een drempelbedrag om voor aftrek in aanmerking te komen. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Voor een periodieke gift geldt dat u vooraf een overeenkomst afsluit, waarin u voor een periode van tenminste vijf jaar, u verplicht, jaarlijks een afgesproken bedrag te geven.
Hierbij is geen notariële overeenkomst meer vereist al kan dat nog wel. Een schriftelijke overeenkomst met de Parochie De Goede Herder is voldoende, waarbij gebruik gemaakt wordt van een door de Belastingdienst voorgeschreven formulier.

Voor dat laatste kunt u contact opnemen met onze penningmeester of met het parochiesecretariaat. Zij vertellen u graag meer. Indien u hiervoor kiest, is het gehele bedrag aftrekbaar voor de belasting.
Alle giften die voor aftrek in aanmerking komen, moeten worden gedaan aan een ANBI*. Onze Parochie is zo’n instelling. Haar RSIN** is 821507114.
downloaden overeenkomst periodieke gift

*  Algemeen Nut Beogende Instelling
**Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer